Wiki ContentRecently Changed PagesVLSP WikiWord Segmentation (SOTA)N-gramNgữ liệu Wikipedia tiếng Việt (chưa tách từ tố)Ngữ liệu Wikipedia tiếng Việt (đã tách từ tố)Hội thảoHọc bổngKỷ lụcChunking (SOTA)Dependency Parsing (SOTA)POS Tagging (SOTA)Word Segmentation (SOTA)Tài nguyênNgữ liệuDanh sách stop wordHọ người Việt NamNgữ liệu Lưu Tuấn AnhTài nguyênTên người Việt NamTài nguyên cho xử lý tiếng ViệtCommunityRecent blog postsForum