FANDOM


Đạo văn là lỗi đạo đức nghiêm trọng trong môi trường học thuật[1] nhưng lại tồn tại phổ biến ở Việt Nam[2][3][4].

Một số trường đại học đã áp dụng phần mềm chống đạo văn[5] nhưng chưa phổ biến và chưa hiệu quả đối với tiếng Việt.

Tham khảo

  1. Những người đóng góp vào Wikipedia, “Đạo văn,” Wikipedia, Bách khoa toàn thư mở, http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1o_v%C4%83n&oldid=18510903 (truy nhập ngày 19 tháng 7 năm 2014).
  2. Khoa học và ngụy khoa học
  3. Có hay không có “văn hóa đạo văn” ở Việt Nam?
  4. Chuyện khó tin trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam
  5. Trường đại học chống đạo văn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.