FANDOM


Chào mừng đến với wiki của VLSP
Đây là nơi tập hợp thông tin về tình hình nghiên cứu, phát triển công nghệ xử lý tiếng Việt và cơ hội học tập, công việc cho cộng đồng xử lý tiếng Việt.
236 bài viết trong VLSP Wiki cho tới ngày July 21, 2017
bắt đầu vào ngày 09 tháng 11 năm 2016

Các chủ đề

Sử dụng VLSP Wiki

Hoạt động diễn ra trên VLSP Wiki

Related sites

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.